I 2018 drak jeg kaffe med skolelederen på den lokale folkeskole i Herfølge, Holmebækskolen.

Vi talte blandt andet om, hvordan man kunne trænge igennem til elever i de store klasser med en debat om opmærksomhed, mobiltelefoner og digitale vaner i klasselokalet.

Da mødet var slut, havde vi designet et lidt anderledes forløb for skolens 8.klasser. De skulle nemlig ikke diskutere deres egen digitale adfærd. I stedet skulle de udvikle en skærmpolitik for alle de andre 8.klasser i Køge Kommune. Politikken skulle altså stilles til rådighed for alle kommunens skoler, med eleverne som eksperter og afsendere.

Efterfølgende besøgte jeg klasserne over en periode på 10 måneder, hvor jeg holdt oplæg om opmærksomhed, men også om relaterede områder som shitstorme og YouTube influencers.

Vi diskuterede også nødvendigheden af overhovedet at have en politik. Det var nemlig også eleverne selv, som formulerede behovet. De oplevede faktisk ofte at lærernes improviserede regler for skærme, ikke gjaldt for alle. Stærke elever kunne godt få lov til at bryde dem, mens svagere eller mere uregerlige elever, blev slået hårdt ned på.

Samtidig var det også klart at en regel der gik ud på at elever slet ikke måtte have mobilen med i skolen, besværliggjorde aftaler efter skoletid og elevernes sociale kontakt ved skoledagens afslutning. Det var altså hverken alt eller intet – men et sted imellem, vi sigtede efter.

Eleverne var også fokuserede på at en politik skulle gælde for både lærere og elever – noget lærerne ikke var udelt begejstrede for. Men det var jo ikke noget de bestemte her.

For at gøre odds lidt højere for eleverne, inviterede jeg Dagbladet, Køge til at komme og skrive en artikel om projektet, så eleverne blev eksponeret for offentligheden og kunne føle sig set og stolte. Skoledirektøren i Køge Kommune blev også taget i ed og indvilligede i at sende politikken rundt til alle kommunens øvrige skoler, som inspiration.

De to 8.klasser er blevet til 9.klasser og projektet er netop afsluttet med et website, hvor elevernes politik er formuleret. Her kan politikken hentes som Word-dokument af andre lærere, som selv kan diskutere den med deres egne elever.

Politikken er ikke uden fejl. For eksempel kan de sanktioner som foreslås, nok være lidt besværlige at føre ud i livet i praksis. Men alene det at eleverne har overvejet hvad der er gode santkioner, hvis man bruger mobilen i undervisningen, uden at have fået lov, er et interessant skridt.

Reglerne vil også være gældende for de kommende 8.klasser på Holmebækskolen, som dermed tager deres egen medicin. Det bliver spændende at se hvordan det går i praksis.

Eleverne fandt selv på navnet Phone Patrol – besøg sitet her.