Motivation er en dejlig følelse som kan opstå i mange forskellige situationer. Det gælder også den motivation der handler om at ville ændre dine vaner.

Det kan være at du læser om en kur eller en metode og føler dig ramt og inspireret. Det er lige dig! Nu skal det være! Det kan også være at du bare bliver så led og ked af din vane at du synes at det nu må være nok.

Nu gør du noget ved det!

Eller måske du lige giver dig lov til at spise noget usundt, mens du føler at det nu er sidste gang – i morgen gør du altså noget. Eller somme tider kan motivationsfølelsen bare opstå fordi du har et overskud og føler trang til at gøre noget godt for dig selv. At starte på en frisk.

Det er en dejlig følelse

Motivationsfølelsen får dig måske til at sætte noget i gang, som skal flytte din adfærd. Måske du begynder på den der kur, du havde læst om. Du køber en masse ind og fortæller om det til alle. Eller du træffer en beslutning om at lade helt være med det usunde. Eller at løbe en tur hver dag. Eller lave sundere mad. Eller cykle på arbejde.

Men..

Som dagene går, er det som om motivationen på mærkværdig vis fordamper. Du opdager måske at din beslutsomhed og den der følelse af at du kan alt og at det er vigtigt at gøre noget, på en eller anden måde heller ikke er der længere. Og da du havde bygget alle dine løfter til dig selv, om at ændre vaner, op på den følelse, så kan du heller ikke mærke løfterne længere.

Måske du prøver at genoplive følelsen – eller du bliver ved med at gå og fortælle dig hvor motiveret du er, selvom du ikke kan mærke det længere. Derfra er der ikke langt til at alle dine intentioner og adfærdsændringer ikke bare er svære at mærke. De kan være fuldkommen glemt.

Og lige så lækkert det er at føle sig motiveret og have håb. Lige så forfærdeligt kan det være at opleve at motivationsfølelsen er fordampet. Og du står der tilbage med dine nye kondisko og stadig kan høre efterklangen af din stemme der fortæller til højre og venstre at NU kom der nye boller på suppen.

Hvis du har haft det sådan, er du ikke alene. Slet ikke. Jeg har haft det sådan mange gange, før jeg forstod hvordan vaner virker. Og det sker stadig for mig at jeg lægger planer i stor begejstring og overmod, som derefter bliver glemt. Hvis du taler med dine venner om det, vil du nok høre at de også har prøvet det. I hvert fald hvis de er ærlige.

Det som er så vigtigt at huske, er at den slags motivationsfølelse netop er en følelse. Og som alle følelser, opstår den og passerer igen. Det er helt normalt. Motivation er derfor også en af de vanestrategier, vi oftest bruger uden at det overhovedet flytter vores vaner. For hvis du prøver at regulere din adfærd ved en motivationsfølelse, hvad sker der så når følelsen helt naturligt fortager sig, som alle følelser gør?

Man har faktisk forsket i om motivationsfølelse egentlig fører ændret adfærd. Det er jo ikke så vanskeligt. Forskere spørger ganske enkelt mennesker, hvor motiverede de føler sig for f.eks. at tjekke deres mobiltelefon mindre. Og derefter ser man om det fører til en ændret mobiladfærd. Og det viste sig at der ikke er nogen sammenhæng imellem om mennesker formår at ændre deres adfærd på længere sigt og hvor motiverede de føler sig. Du kan altså ikke automatisk forvente at omsætte din motivation til ændret adfærd, uanset hvor optimistisk og, ja motiveret, du føler dig.

Det betyder ikke at motivationsfølelser er forkerte eller ubrugelige. Tvært imod. Hvis du ikke kan føle dig motiveret, sker der jo som regel heller ikke ret meget. Men du skal nok begynde at bruge den følelse på en anden måde end du er vant til. Du skal for det første straks holde op med at prøve at iværksætte urealistiske ændringer i din adfærd, blot fordi du oplever en stærk følelse. For den slags adfærdsændringer falder fra hinanden, når følelsen forsvinder.

I stedet for at prøve på at ændre din adfærd, skal du bruge din motivation til at arbejde med vanen.

I stedet for at tænke: ”Jeg er motiveret – derfor vil jeg ændre adfærd”, kan du jo begynde at sige ”jeg er motiveret, derfor vil jeg begynde at arbejde med mine vane og sætte mig ind i hvad det kræver. Du skal altså, næste gang du føler dig motiveret, tage fat på at lave noget vanearbejde, frem for at tro at følelsen automatisk kan omsættes til ændrede vaner.

Du har måske fundet denne side, fordi du følte dig motiveret. Måske du googlede eller spurgte omkring og fandt den. Og det er en begyndelse. Men her begynder dit arbejde først.

Hvis du gerne vil begynde at forstå dine vaner, så vil jeg foreslå dig at tage fat på min podcast, Vaneinstituttet. Det er en ganske gratis måde at begynde at lære at forstå dig selv på.

Og nøglen til ændringer, er at du forstår hvad der egentlig foregår i dig.